Links

Dutch HealthTec Academy

Hogeschool Utrecht faculteit Gezondheidszorg

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici

KwaliteitsRegister TandProthetici

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek

 

ACTA Dental Education  Amsterdam

www.acta-de.nl

Post Academisch Onderwijs Tandheelkunde Nijmegen

www.paotumcn.nl

Dr. G.J. van Hoytema Stichting Enschede

www.hoytemastichting.nl

 

Assisterenden Mond- en Kaakchirurgie, Nederlandse Vereniging Voor

NVAMK          www.nvamk.nl

Bio-energetische Tandheelkunde, Nederlandse Vereniging voor

NVBT              www.nvbt.nl

Dento Faciale EsthetiekNederlandse Vereniging voor

NVDFE        www.nvdfe.nl

DentoMaxilloFaciale RadiologieNederlandse Vereniging voor

NVDMFR      http://www.nvdmfr.nl/

Esthetische Tandheelkunde, Nederlandse Vereniging voor

DAED         www.daed.nl

Endodontologie, Nederlandse Vereniging voor

NVvE              www.nvve.com

Gehandicapten, Vereniging tot Bevordering Tandheelkundige Gezondheidszorg aan

VBTGG          www.vbtgg.nl

Gerodontologie, Nederlandse Vereniging voor

NVGd              www.nvgd.nl

Gnatologie en Prothetische tandheelkunde, Nederlandse Vereniging voor

NVGPT           www.nvgpt.nl

Justitie Tandartsen, Nederlandse Vereniging van

NVJT               www.nvjt.org

Kennisinstituut Mondzorghet

KIMO               www.hetkimo.nl

Kindertandheelkunde, Nederlandse Vereniging voor

NVVK              www.nvvk.org

Medisch Tandheelkundige Interactie, Vereniging

VMTI               www.vmti.nl

Mondhygiënisten, Nederlandse Vereniging van

NVM               www.mondhygienisten.nl

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Nederlandse Vereniging voor

NVMKA          www.nvmka.nl

Orale Implantologie (post academisch onderwijs), Nederlandse Stichting

NSOI              www.nsoicursussen.nl

Orale Implantologie, Nederlandse Vereniging voor

NVOI               www.nvoi.nl

Orofaciale Fysiotherapie, Nederlandse Vereniging voor

NVOF             www.nvof.nl

Orthodontische studie, Nederlandse Vereniging voor

NVOS             www.nvos.info

Orthodontisten, Nederlandse Vereniging van

NVVO                www.orthodontist.nl

Orthodontische Vereniging voor algemeen practici

OVAP             www.ovap.nl

Parodontologie, Nederlandse Vereniging voor

NVvP              www.nvvp.org

Restauratieve Tandheelkunde, Nederlandse Vlaamse Vereniging voor

NVVRT           www.nvvrt.com

Schisis en Craniofaciale Afwijkingen, Nederlandse Vereniging voor

NVSCA           http://www.schisis-cranio.nl/

Sociale Tandheelkunde, Nederlandse Vereniging voor de Studie van

NVSST           http://www.nvsst.nl/

Tandartsen, Nederlandse Vereniging van

NVT                www.nvt.nu

Tandheelkundige Slaapgeneeskunde, Nederlandse vereniging voor

NVTS           www.nvts.nl

Tandheelkundige Wetenschappelijke Verenigingen, Federatie van

FTWV           www.ftwv.nl

Wetenschappelijk Tandheelkundige Arbeid, Stichting voor

WTA               www.nvt.nu