U bent vakman of -vrouw in hart en nieren. U bent enthousiast over uw beroep. Dat wilt u graag overdragen op nieuw talent. Dan is het van belang dat u niet alleen de kneepjes van het vak kent, maar ook voldoende opleidingsvaardigheden heeft.

Een goede praktijkopleider is meer dan een goede vakman/vakvrouw: u bent ook

 • instructeur
 • begeleider
 • beoordelaar
 • organisator

Er wordt gewerkt met korte stukjes theorie en praktische opdrachten die zoveel mogelijk zijn toegespitst op de situatie in uw bedrijf.

De KPT-cursus richt zich op de gediplomeerde tandtechnicus die de tandarts of tandprotheticus meer (betaalde) service wil bieden op het terrein van de behandeling van de patiënt met een volledige gebitsprothese. Hij behandelt in opdracht en in het kader van de taakdelegatie tandarts, diens (edentate) patiënten. De cursus wordt al 20 jaar in een samenwerkingsverband van de opleiding Tandtechniek binnen de DHTA te Utrecht en de afdeling Orale Functieleer van het Radboud UMC te Nijmegen gegeven.

Cursus in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen om in opdracht en onder de regie van de behandelend tandarts de patiëntbehandeling digitaal te ondersteunen en een gedeelte van de technische patiëntbehandeling uit te voeren.

De tandtechniek is de laatste decennia sterk aan het veranderen. Outsourcing, digitalisering van werkprocessen, patiëntbehandeling binnen de kaders van de wet BIG en het ontstaan van grote tandtechnische en tandheelkundige organisaties zijn hier voorbeelden van. De tandtechniek heeft behoefte aan werknemers met expertise op het gebied van voorlichting, digitale technieken, manueel maatwerk en patiëntbehandeling. Om aan deze vraag te voldoen is de opleiding klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk ontwikkeld.

De cursus klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk (tweede leerjaar) focust op de behandeling van de patiënt. Dit uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden en in opdracht en onder de regie van de tandarts. Het gaat om die technische deelbehandelingen die een meerwaarde betekenen voor de behandeling door en voor de tandarts en voor de patiënt.

De klinisch technicus kroon- en brugwerk kan in opdracht en onder de regie van de behandelend tandarts de patiëntbehandeling digitaal ondersteunen en een gedeelte van de technische patiëntbehandeling voor zijn/haar rekening nemen.

Het 1e leerjaar klinisch technicus kroon- en brugwerk staat in het teken van functie en esthetiek, waarbij het in essentie gaat om een verdieping in de problematiek van het kroon en brugwerk. Het vervaardigen van kroon- en brugwerk volgens verschillende inzichten en systemen komt uitgebreid aan de orde. Kennis van de morfologie van het gebit en de vormgeving van het kroon- en brugwerk zijn onderdelen van het programma. De digitale en ambachtelijke werkwijzen worden naast elkaar en zo mogelijk in elkaars verlengde gebruikt voor de vervaardiging van kroon- en brugwerk op zowel natuurlijke gebitselementen als implantaten. Voor de vervaardiging van het individuele abutment wordt de mogelijkheid van een digitale backwardplanning aangewend.

De cursus Klinisch prothesetechnicus 1- is het 1ste leerjaar klinisch prothesetechnicus

De cursus is opgebouwd uit 4 modulen. De modulen gaan over verschillende onderwerpen in een min of meer chronologische volgorde. Het leerjaar staat in het teken van functie en esthetiek. Het vervaardigen van een volledige gebitsprothese volgens verschillende inzichten en systemen komen uitgebreid aan de orde. Ook de vervaardiging van individuele lepels vormen onderdeel van het programma. In essentie gaat het om een verdieping in de problematiek van de prothesevervaardiging. Naast de vervaardiging van een volledige gebitsprothese op edentate kaken wordt er ook een overkappingsprothese op implantaten vervaardigd. Het digitaal designen van een mesostructuur is hier onderdeel van.

Bent u een niet gediplomeerd Tandtechnicus?

De introductie-opleiding Klinisch Prothese Technicus (KPT) is bedoeld voor medewerkers in de tandtechniek die KPT-er willen worden maar niet gediplomeerd Tandtechnicus zijn. Tot nu toe was het niet mogelijk om zonder diploma Tandtechnicus in te stromen in de cursussen KPT 1 en KPT 2. Deze introductie-opleiding maakt het mogelijk voor medewerkers met een ruime werkervaring in de prothesetechniek om alsnog deel te nemen aan de KPT-cursussen.

De Klinisch Prothese Technicus (KPT-er) is de verlengde arm en adviseur van de tandarts voor patiënten met een volledige gebitsprothese. Hij behandelt in opdracht en in het kader van de taakdelegatie tandarts, diens (edentate) patiënten. De KPT-er verstrekt correcte en betrouwbare informatie over mogelijkheden, kosten en vergoedingen en deelt deze met de patiënt en de tandarts.

Description

During this session, the participant will learn the Pink concept. How to realize an individual characterization of

the pink part of the removable prosthesis but also, how to individualize a prosthetic tooth of the same prosthesis that by taking again the bases of stratification of a composite tooth.

Trainer

Ivoclar Vivadent Representative

Audience 

Dental Technicians

Level 

Dental technician with basic skill

Objective

The purpose of this training is to complete your offers of services to customers and patients in need of esthetic and unsuspecting removable denture.

Products & materials 

In order to optimize the rendering of your work, the complete range of SR Nexco composite product will be at your disposal during the training

Description
Meeting the high aesthetic demands of your premium denture clients is now easier with specifically designed materials from Ivoclar Vivadent. This course will give you the necessary skills and mind-set which will enable you to differentiate your work from average. It is designed to develop advanced skills in setting-up and characterization techniques of premium and implant dentures.

Audience
Dental Technicians and Clinical Dental Technicians who want to develop advanced skills for premium and implant dentures

Trainer(s)
TBD

Level
Advanced

Accreditation
TBD

Program
Each participant will practice new skills aimed at producting a more life-like appaerance in complete dentures.
A detailed presentation on denture aesthetics using Ivoclar Vivadent denture teeth will be provided.

Hands-on workshop

 • Improved facial  / lip support and phonetics
 • SR Phonares II tooth mould selection
 • Characterization of a wax try-in
 • Characterization of denture base using SR Nexco aesthetics materials
 • External tooth staining using SR Nexco Gingiva Solutions
 • Marketing characterization of dentures to patients and dentists

Objectives
Learning of new, waxing, set-up and characterization techniques and practice these skills.

Materials & instruments
Participants shoudl bring their waxing instruments and rotary instruments

 

Description & program
This is an hands-on course in which you will be taken through all stages involved in processing a complete denture in IvoBase injection moulding.

You will flask, inject and de-flask one denture which you can take home to polish and use as a demonstration model for your laboratory or practice.

While processing dentures you will than have a change to get hands-on with our gum characterization composite system SR Nexco. The use of this product will be explained and you will shown how to apply this to acrylic to dramatically improve the pink aesthetics of your prosthetic work.

We will also inform you with product information for you to take home.

Trainer
TBD

Audience
Clinical Dental Technicians and Dental Technicians

Level
Advanced

Accreditation
TBD


Objectives

 • Understand the investing process
 • Learn how to appropriately place the aeration channels
 • Clarify the correct usage if a flask and using the locking clasps
 • Understand how to use the specific tools in conjunction with the IvoBase System
 • Define the differences between the materials used
 • Inject a polymerise your own flask
 • Understand how to create detailed characterized gingiva

Materials & instruments
TBD

Description & program
With the introduction of this innovative processing system and teh demand for high qualitu denture/hybrid omplant processing, we have developed this course to feature some of the techniques being developed using the IvoBase.

Trainer
TBD

Audience
Dental Technicians wanting to improves their processing techniques

Level
Advanced

Accreditation
TBD


Objectives

 • Implant dentures
 • Complete dentures
 • Partial dentures
 • Orthodontic re-positioners
 • Sleep apnea appliances
 • Introduction to Denture Characterization options with SR Nexco
 • Presentations available on value adding for your business

Materials & instruments
TBD